VEILIGHEID VOOR U ALS KLANT, ÉN OOK VOOR ONZE WERKNEMERS

Onze mensen worden pas bij u aan het werk gezet als wij er zeker van zijn dat ze over de juiste vaardigheden en/of voor uw werkzaamheden vereiste diploma’s beschikken. In samenwerking met u stellen we vóór aanvang van het werk een ARBO-checklist op. Hiermee bekijken we per geval welke persoonlijke beschermingsmiddelen voor het werk benodigd zijn. Als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan kunnen onze mensen veilig bij u aan de slag.

Wat betekent die veiligheid concreet voor u?

Klanten van ProperJob
Klanten van ProperJob
U leest in de krant vast wel eens horrorverhalen over rechtszaken en mega-boetes voor bedrijven die zich (bewust of onbewust) hebben ingelaten met een uitzendbureau dat illegale flexwerkers inzet. Wat veel ondernemers zich onvoldoende beseffen is dat zij zelf hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de legaliteit van al hun personeel (dus ook de uitzendkrachten). Veel malafide uitzendbureaus komen echter met mooie verhalen over ingewikkelde juridische constructies, die de inzet van hun mensen naar hun zeggen kan legitimeren. Deze constructies zijn echter altijd illegaal. Trapt u hier als inlener alstublieft niet in, hoe mooi het geboden uurtarief ook mag zijn!

Bij ProperJob hebben wij het risico voor u als inlener vrijwel volledig uitgebannen. De identiteitspapieren van al onze flexwerkers worden door ons kantoorpersoneel namelijk uitgebreid gecontroleerd. Om deze controles te kunnen uitvoeren hebben volgen zij doorlopend cursussen t.a.v. vreemdelingenwetgeving en documentherkenning. Pas als wij volledig van overtuigd zijn dat de flexwerker ook daadwerkelijk in Nederland aan de slag mag, zullen wij hem/haar bij u aan het werk laten gaan.

Werknemers van ProperJob
Werknemers van ProperJob
Onze mensen worden pas bij u aan het werk gezet als wij er zeker van zijn dat ze over de juiste vaardigheden en/of voor uw werkzaamheden vereiste diploma’s beschikken. In samenwerking met u stellen we vóór aanvang van het werk een ARBO-checklist op. Hiermee bekijken we per geval welke persoonlijke beschermingsmiddelen voor het werk benodigd zijn. Als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan kunnen onze mensen veilig bij u aan de slag.